top of page

Oikeudelliset käyttöehdot

Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten ("Rekisterinpitäjä") käsittelee asiakkaidensa ja verkkopalveluidensa käyttäjien (”Asiakas”) henkilötietoja ja miten henkilötietojen käsittelyyn voi vaikuttaa.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa lainsäädäntöä sekä toimialan itsesääntelyä, kuten Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ja IAB Finland ry:n antamia ohjeistuksia.

 

Käsiteltävät henkilötiedot
Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja vain niiltä osin kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn laajuus vaihtelevat riippuen Rekisterinpitäjän ja Rekisteröidyn välisestä suhteesta, henkilötietojen käsittelyä ja markkinointia varten annetuista luvista ja kielloista sekä käytettävän selaimen eväste- ja seuranta-asetuksista.

Asiakas- ja tilaustiedot
perustiedot, kuten nimi- ja yhteystiedot sekä syntymäaika
tilaus ja laskutustiedot, kuten tiedot tilauksen maksajasta ja saajasta sekä näiden tietojen muutokset
asiakaspalvelutiedot, kuten asiakaspalautteet, asiakaspalvelun kanssa käyty viestintä
lupatiedot, kuten tiedot markkinointiluvista sekä muista henkilötietojen käyttämiseen liittyvistä luvista ja kielloista
tietoja vastauksista Hyvinvoinnin Tavaratalon tai sen kumppanien toteuttamiin tutkimuksiin, kyselyihin ja kilpailuihin
asiakkaan ilmoittamat kiinnostuksen kohteet, talouden taustatiedot ja muut asiakaskohtaiset lisätiedot, kuten erityistoiveet
kanta-asiakkuuteen liittyvät tiedot, esimerkiksi jäsenyystaso, ostokertymä, kerätyt, käytetyt ja käytettävissä olevat pisteet
Verkkopalveluiden käytöstä kerätyt tiedot
käytettävästä laitteesta tai sovelluksesta kerättävät tiedot, kuten selainversio, laitetyyppi, ruudun koko ja ip-osoite
tiedot verkkopalveluiden käytöstä, kuten tiedot sivulatauksista, verkkopalveluissa vietetystä ajasta ja verkkopalveluissa liikkumisesta
tiedot uutiskirjeiden kautta avatuista verkkosivuista
Johdetut ja yhdistetyt tiedot
Palvellaksemme Asiakkaitamme paremmin, jalostamme kerättyjä henkilötietoja analysoimalla niitä erilaisin tilastollisin menetelmin ja yhdistämällä eri lähteistä kerättyä tietoa keskenään.

Analyysien perusteella Asiakkaista voidaan johtaa tietoja, jotka koskevat esimerkiksi oletettuja kiinnostuksen kohteita, ikäluokkaa, tulotasoa, ostokäyttäytymistä tai muita vastaavia ominaisuuksia. Johdetut tiedot perustuvat edellisessä kohdassa mainittuihin Asiakkaan luovuttamiin ja asiakkaasta kerättäviin tietoihin. Asiakkaidensa yksityisyydensuojan varmistamiseksi emme jalosta tai johda arkaluontoisina pidettäviä henkilötietoja.

ARTDEMI turvaa Asiakkaidensa yksityisyydensuojan tekemällä yllä kuvattua tietojen johtamista ja yhdistämistä erityistä varovaisuutta noudattaen sekä hyödyntää yhdistämisestä saatavaa tietoa siten, ettei asiakkaiden tai rekisteröityneiden käyttäjien yksityisyyden suoja vaarannu.

Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusta
Tässä kappaleessa kerromme keräämiemme henkilötietojen käyttötarkoituksista, henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteista sekä Asiakkaan mahdollisuuksista vaikuttaa henkilötietojensa käsittelyyn.

Keräämiemme henkilötietojen käyttötarkoitukset voidaan jakaa kolmeen ryhmään seuraavasti:

1. Asiakassuhteen hoitaminen
Käytämme Asiakkaidemme henkilötietoja erilaisiin asiakassuhteen hoitamisen kannalta välttämättömiin toimenpiteisiin, kuten esimerkiksi:

tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen ja tilausten toimittaminen
asiakassuhteen ylläpito ja asiakasviestintä
asiakaspalvelun ja muun asiakastuen tarjoaminen
kilpailuiden ja arvontojen suorittaminen
Asiakassuhteen hoitamiseksi tehtävä henkilötietojen käsittely perustuu ARTDEMI ja asiakkaan väliseen sopimukseen tuotteen tai palvelun toimittamisesta tai muusta asiakassuhteen muodostavasta toimenpiteestä.

2. Tuotteiden ja palveluiden kehitys
Käytämme Asiakkaidemme henkilötietoja tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä palvelun laadun ja -tarjonnan parantamiseen. Tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen tehtäviä toimenpiteitä voivat ovat esimerkiksi tuote- tai sisältösuositukset tai palvelujen tai viestinnän personointi.

Tutkimuksissa ja kyselyissä kerättävien tietojen ja tarkemmasta käyttötarkoituksesta sekä tietojen tallentamisesta kerrotaan aina tarkemmin kunkin tutkimuksen yhteydessä.

3. Myynti ja markkinointi
Käytämme Asiakkaidemme henkilötietoja markkinointiin ja mainontaan sekä muihin kaupallisiin toimenpiteisiin, kuten esimerkiksi sähköiseen suoramarkkinointiin. Henkilötietojen käsittely kaupallisiin käyttötarkoituksiin perustuu sähköisen suoramarkkinoinnin osalta Asiakkaan suostumukseen. 

4. Henkilötietojen jakaminen ja luovuttaminen
Hyödynnämme henkilötietoja niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joista on kerrottu ylempänä kohdassa 3. Lisäksi käytämme kolmansien osapuolten palveluita, joiden käytön yhteydessä kolmannet osapuolet saattavat myös käsitellä henkilötietoja. Tällaisissa tapauksissa varmistamme henkilötietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamme kolmatta osapuolta henkilötietojen käsittelystä.

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, jos se on välttämätöntä sekä asiakkaan tai käyttäjän oikeuksien tai turvallisuuden toteuttamiseksi, petosten tutkimiseksi tai viranomaistiedusteluihin vastaamiseksi.

5. Henkilötietojen siirtäminen EU/ETA-alueen ulkopuolelle
Emme pääsääntöisesti siirrä, eikä henkilötietoja käsitellä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Mikäli joudumme poikkeuksellisesti siirtämään tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle, varmistamme henkilötietojen suojan riittävän tason soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

6. Evästeiden käyttö
Käytämme evästeitä (cookies) verkkopalveluidemme käyttökokemuksen parantamiseksi sekä käytön seuraamiseksi ja helpottamiseksi. Evästeet mahdollistavat lyhyiden tekstimuotoisten tietojen tallentamisen käyttäjän selaimeen myöhempää käyttöä varten.

Lisätietoa evästekäytännöistä ja kolmansien osapuolten asettamista evästeistä on saatavilla. 

7. Evästekäytännöstämme.

Sijaintitietojen kerääminen ja käsittely
Käytämme IP-osoitteen avulla kerättyä sijaintitietoa verkkokaupassamme esimerkiksi paikallisten tarjousten ja tiedotteiden näyttämiseen. Käyttämämme sijaintitiedon tarkkuus on aina kunta, kaupunki tai näitä laajempi alue.

Henkilötietojen säilyttäminen
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeellista kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Voimassa oleva lainsäädäntö, kuten kirjanpito- tai muu pakottava lainsäädäntö, voi kuitenkin velvoittaa säilyttämään henkilötietoja myös käsittelyn tarkoituksen päättymisen jälkeen. Tällaisissa tilanteissa säilytyksessä noudatetaan soveltuvassa lainsäädännössä määriteltäviä säilytysaikoja.

Verkkopalveluiden käytöstä kertyviä tietoja säilytetään noin kahdentoista (12) kuukauden ajan tietojen keräämisestä sellaisessa muodossa, josta käyttäjä on tunnistettavissa. Ennalta määritellyissä tilanteissa saatamme säilyttää verkkopalveluiden käytöstä kerättyä tietoa tämänkin jälkeen sellaisessa muodossa, josta yksittäinen käyttäjä ei enää ole tunnistettavissa.

Käyttäjän ja asiakkaan on huomioitava, että esimerkiksi tuotearvostelut sekä sosiaalisen median palveluihin ja muihin vastaaviin julkisiin palveluihin kirjoitetut ja julkaistut tiedot voivat olla näkyvissä verkossa myös henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen päättymisen jälkeen.

8. Asiakkaan oikeudet ja mahdollisuudet vaikuttaa
Olemme sitoutuneet huolehtimaan Asiakkaidemme yksityisyydensuojasta sekä tietosuojalainsäädännön mukaisista oikeuksista. Alle olemme listanneet Asiakkaidemme keskeisimmät oikeudet ja vaikutusmahdollisuudet henkilötietojen käsittelyyn liittyen.

Näiden oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee osoittaa asiakaspalveluumme info.artmaximus.fi

9. Tarkastus, poisto ja siirto - Asiakkaalla on oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihinsa sekä oikeus tarkastaa ja korjata itseään koskevia henkilötietoja. Lisäksi asiakkaalla on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista niiltä osin kuin se on muun lainsäädännön puitteissa mahdollista. Asiakkaalla on myös oikeus siirtää itseään koskevat henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

10. Suoramarkkinointi - Asiakkaalla on oikeus kieltää suoramarkkinointi sekä vastustaa henkilötietojensa käsittelyä (kuten profilointia) suoramarkkinointitarkoituksiin. Asiakkaalla on myös mahdollisuus vaikuttaa siihen missä kanavissa suoramarkkinointia tehdään (posti, puhelin, email).

11. Kohdentaminen ja profilointi – Asiakkaalla on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käyttöä tuotteiden, palveluiden ja sisältöjen suosittelemiseksi tehtävään profilointiin. Vaikutusmahdollisuuksia ovat pääsääntöisesti verkkokaupan evästeiden rajoittaminen, selaaminen verkossa ns. yksityisyystilassa sekä muut tekniset toimenpiteet.

12. Mainonnan kohdentaminen – Kolmannen osapuolen mainosverkostot voivat kohdentaa verkkosivuillamme mainontaa Asiakkaan verkkokäyttäytymisen perusteella. Asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa näiden verkostojen kautta tapahtuvaan mainonnan kohdentamiseen. Mainonnan kohdentamisen estäminen ei kuitenkaan vähennä sivustoilla näkyvien mainosten määrää vaan estää verkostoja näyttämästä Asiakasta todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa.

13. Kolmansien osapuolten alustoilla, kuten Facebookissa, tapahtuvan mainonnan kohdentamisen voi estää kunkin palvelun mainonta-asetuksista.

Jos käyttäjä tai asiakas katsoo, että hänen lakisääteisiä oikeuksia on rikottu, hänellä on oikeus tehdä asiasta valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle tai muulle Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen tietosuojaviranomaiselle. Suomessa valvovana viranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät osoitteesta http://www.tietosuoja.fi/fi/.

14. Tietoturva
Huolehdimme henkilötietojen tietoturvallisesta käsittelystä asianmukaisin fyysisin ja teknisin tietoturvatoimenpitein suojataksemme henkilötietoja esimerkiksi katoamiselta, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä sekä oikeudettomalta pääsyltä ja luovutukselta. Pyrimme varmistamaan tietoturvallisen käsittelyn henkilötietojen suojan takaamiseksi esimerkiksi rajaamalla pääsyä tietoihin ja varmistamalla, että työntekijämme ja alihankkijamme käyttävät henkilötietoja annettujen ohjeiden ja sopimusten mukaisesti.

15. Varaamme oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta esimerkiksi palveluidemme kehityksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi. Tiedotamme muutoksista ja päivityksistä tietosuojaselosteeseen verkkosivuillamme ja kehotamme tutustumaan tietosuojaselosteeseen säännöllisesti.

Rekisterinpitäjä
Rosa Cespedes ARTDEMI


+358 452122298

sähköposti: artgallerye@gmail.com

Who Are We
bottom of page